Associació

L’Associació 9.5 mm. Grup Internacional Cinematogràfic és una associació sense ànim de lucre que té per objectiu l’agrupació de persones aficionades al món del cinema, amb les finalitats de:

  • Fer estudis històrics del format de pel·lícula de 9.5 mm i altres formats cinematogràfics.
  • Intercanviar, reparar, facilitar materials, elements i components a tots els aficionats al cinema.
  • Organitzar, gestionar i promoure activitats relacionades.
  • L’exhibició cinematogràfica en qualsevol format així com projeccions específiques de debat i fòrum (cine-club).

La quota de soci per a l’any 2019 va ser de 40 € anuals. Les persones sòcies gaudeixen d’un preu de l’entrada avantatjós a les sessions ordinàries de 2 € (en lloc de 6 € que paguen les persones no sòcies, any 2019), a més a més de la possibilitat de participar en algunes activitats exclussives organitzades per l’Associació. L’Assemblea General de socis es reuneix periòdicament (un mínim d’un cop a l’any) per proposar, debatre i aprovar si és el cas les diferents activitats, condicions, i accions.

L’any 2020 es van suspendre les projeccions en compliment de la legalitat en relació a la pandèmia de COVID-19. Superades les fases més agudes de la pandèmia i en la mesura que es van aixecant les prohibicions i regulacions, i un cop enllestida l’adaptació de les instal·lacions del teatre Patronat, s’han pogut reprendre les projeccions de cinema el juliol de 2021.

Pel que fa a la possibilitat de fer-se soci o col·laborador, i atès que no s’han cobrat les quotes del 2020 i 2021, l’entitat està plantejant quines modalitats de socis, aportacions i col·laboracions establirà. Entretant, el preu general de l’entrada a les projeccions és de 6 € i les persones que mantenien la seva condició de sòcies a començaments del 2020 tindran un descompte d’1 €.